دانلود مقیاس هوش اخلاقی

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسش نامه هوش معنوي

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه هوش سازماني

۳۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری هوش سازمانی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پاورپوینت هوش

۳۵,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه هوش هاي چندگانه گاردنر

۳۰,۰۰۰ ریال
0