دانلود مقیاس هوش اخلاقی

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسش نامه هوش معنوي

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه هوش سازماني

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری هوش سازمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت هوش

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه هوش هاي چندگانه گاردنر

۳,۰۰۰ تومان
0