دانلود گزارش تخصصی وظیفه معلم دینی عربی در تربیت اخلاقی دانش آموزان

دانلود گزارش تخصصی وظیفه معلم دینی عربی در تربیت اخلاقی دانش آموزان

30,000 ریال
گزارش تخصصی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

گزارش تخصصی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

30,000 ریال
گزارش تخصصی بهبود درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت

گزارش تخصصی بهبود درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت

30,000 ریال
گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به خوردن قرص آهن

گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به خوردن قرص آهن

23,000 ریال
گزارش تخصصی ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان خوابگاهی در درس زبان انگلیسی

35,000 ریال

گزارش تخصصی حل مشکل کف پای صاف دانش آموزان بوسیله ورزش

32,000 ریال
گزارش تخصصی افزایش علاقه هنر جویان به رشته برق با روشهای مناسب

گزارش تخصصی ایجاد علاقه هنرجویان به رشته برق

29,000 ریال
گزارش تخصصی بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با روش های مناسب

گزارش تخصصی زبان انگلیسی در مورد بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان

33,000 ریال
گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

30,000 ریال
گزارش تخصصی راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها

گزارش تخصصی راه های شناسایی دانش آموزان بیش فعال پایه چهارم و درمان آن ها

31,000 ریال
0