بررسی اختیارات حاکم در فقه امامیه و حنفی

۳۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرقه های نوظهور و بدعت های آنها

۸,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی

۱۵,۰۰۰ تومان

سمبولیسم (نمادگرایی) در اشعار فروغ فرخزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی در حقوق ایران و انگلیس

۲۰,۰۰۰ تومان

تحقیق اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی فلسفی قانون قصاص در اسلام

۲۲,۰۰۰ تومان

 پروژه حقوق موضوعه ايران در مورد محيط زيست

۳۲,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی عدالت در مناصب شرعی در فقه امامیه و فقه حنفی

۳۰,۰۰۰ تومان

پروژه بررسی تاثیر زمان و مکان بر استنباط احکام

۲۰,۰۰۰ تومان
0