آموزش پژوهی چگونگی کمک به تمرکز و دقت دانش آموزان پایه ششم

رایگان

اقدام پژوهی تاثیرات منفی رفتار خشن اولیاء و مربیان در آینده دانش آموز

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی راههای پاسخ دهی به نیازهای ویژه دانش آموزان تیزهوش دوره ابتدایی در مدرسه عادی

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم اسراف نکردن را در امور آموزشی به دانش آموزان آموزش دهم و نهادینه سازم ؟

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهکار های اثر بخش مشکل وابستگی به والدین و کلاس گریزی امیر را برطرف نمایم؟

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم محمد که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

۳۵,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم به تربیت جنسی و اخلاقی در دانش آموزان افغانی بپردازم 

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم به بهبود مهارت اجتماعى مديريت خشم در دانش آموزان پايه اول کمک کنم؟

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی بهبود آموزش درس قرآن پایه ششم از راه تلفیق آن با هنر

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم بدخطی دانش آموزم مهدی را بهبود ببخشم؟

۵۰,۰۰۰ ریال
0