اقدام پژوهی تاثیرات منفی رفتار خشن اولیاء و مربیان در آینده دانش آموز

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی راههای پاسخ دهی به نیازهای ویژه دانش آموزان تیزهوش دوره ابتدایی در مدرسه عادی

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم اسراف نکردن را در امور آموزشی به دانش آموزان آموزش دهم و نهادینه سازم ؟

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهکار های اثر بخش مشکل وابستگی به والدین و کلاس گریزی امیر را برطرف نمایم؟

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم محمد که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

۳,۵۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به تربیت جنسی و اخلاقی در دانش آموزان افغانی بپردازم 

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به بهبود مهارت اجتماعى مديريت خشم در دانش آموزان پايه اول کمک کنم؟

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی بهبود آموزش درس قرآن پایه ششم از راه تلفیق آن با هنر

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم بدخطی دانش آموزم مهدی را بهبود ببخشم؟

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با کاربست روشهای خلاق مشکلات املا نویسی دانش آموزان کلاسم را کاهش دهم ؟

۵,۰۰۰ تومان
0