فرصت‌های قومی در ایران جهت تحکیم هویت و امنیت ‌ملی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
11 نوامبر 2021
نوع فایل
ورد
حجم فایل
1
تعداد صفحات
100
دسته بندی
تعداد بازدید
685 بازدید
۲۴۰,۰۰۰ ریال

فرصت‌های قومی در ایران جهت تحکیم هویت و امنیت ‌ملی

  • فرمت ورد
  • دارای قابلیت ویرایش
  • تعداد صفحات
  • دارای منابع درون متنی و پایانی

فرصت‌های قومی در ایران جهت تحکیم هویت و امنیت ‌ملی

فرصت‌های قومی در ایران جهت تحکیم هویت و امنیت ‌ملی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده     1

بخش اول: نظریات و مفاهیم   3

1-1- فصل اول: کلیات تحقیق            4

1-1-1- مقدمه       4

1-1-2- بیان مسأله 6

1-1-3- پیشینه تحقیق          8

1-1-4- اهیمت و ضرورت تحقیق       11

1-1-5- اهداف تحقیق          12

1-1-6- سوال های تحقیق     13

1-1-6-1- سوال اصلی        13

1-1-6-2- سوال فرعی        13

1-1-7- فرضیه های تحقیق   13

1-1-7-1- فرضیه اصلی      13

1-1-7-2- فرضیه فرعی      13

1-1-8- روش تحقیق           13

1-1-9- محدودیت های تحقیق            14

1-1-10- سازمان دهی تحقیق            14

1-2- فصل دوم: مبانی نظری پژوهش  16

1-2-1- تعریف مفاهیم اصلی و کلید واژه های تحقیق         16

1-2-1-1- قوم و قومیت       16

1-2-1-2- هویت و هویت ملی           17

1-2-1-3- هویت قومی        18

1-2-1-4- امنیت و امنیت ملی           18

1-2-1-5- بلوچ و بلوچستان  19

1-2-2- الگوهای سیاسی قومی           21

1-2-2-1- الگوی همانند سازی          22

1-2-2-2- الگوی تکثر گرایی            23

1-2-2-3- مدل وحدت در کثرت         25

1-2-3- تئوری های بحران و چالش های قومی    27

1-2-3-1- نظریه های جامعه شناختی بحران های قومی     29

1-2-3-1-1- تئوری محرومیت نسبی   29

1-2-3-1-2- نظریه «گوبوگلو»         30

1-2-3-1-3- نظریه سرایت  30

1-2-3-1-4- نظریه تعصب، پیشداوری و بروز خشونت های قومی «دیوید مایر»          31

1-2-3-2- نظریه های سیاسی بحران های قومی  32

1-2-3-2-1- نظریه دولت – ملت بوئرز           32

1-2-3-2-2- نظریه ایسمن   33

1-2-3-2-3- نظریه نماد گرایی          33

1-2-3-2-4- نظریه «استاون هاگن»   34

1-2-3-2-5- نظریه «هیزکیاس آصفا» 34

بخش دوم: بررسی کاربردی نظریات    36

2-1- فصل اول: نگاهی کلی بر جامعه نوین بلوچستان       37

2-1-1- قوم بلوچ   37

2-1-2- معرفی اجمالی استان سیستان و بلوچستان 38

2-1-3- مروری بر هویت و پیشینه تاریخی قوم بلوچ         40

2-1-3-1- نژاد قوم بلوچ      40

2-1-3-2- زبان     44

2-1-3-3- مذهب و اعتقادات 45

2-1-4- مقدمه ای بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی بلوچستان 45

2-1-4-1- اساس قشر بندی جامعه و ملاک های آن           45

2-1-4-1-1- قشر حاکم        46

2-1-4-1-2- قشر متوسط جامعه         46

2-1-4-1-3- قشر محکوم     47

2-1-4-1-4- بافت اجتماعی  47

2-1-4-2- اوضاع فرهنگی   51

2-1-4-2-1- مهمان دوستی   51

2-1-4-2-2- قول و قرار      52

2-1-4-2-3- حشر 53

2-1-4-2-3- میار جلّی «پناهنده پذیری»           53

2-1-4-2-5- «بیر» انتقام    54

2-2- فصل دوم: بررسی عوامل موثر بر همگرایی قومی و ابعاد امنیت ملی در ایران       56

2-2-1- بنیادهای همگرایی قومی در ایران         56

2-2-1-1- بنیادهای جغرافیایی و پایداری سرزمین            56

2-2-2- حاکمیت و ساختار سیاسی       57

2-2-2-1- تداوم تاریخی       57

2-2-2-2- بنیادهای فرهنگی 58

2-2-2-3- اسطوره، حماسه و نماد و دیگر عناصر بنیادی همبستگی ملی         60

2-2-3- ابعاد و امنیت ملی در ایران     60

2-2-3-1- امنیت نظامی      61

2-2-3-2- امنیت اقتصادی    62

2-2-3-3- امنیت اجتماعی    63

2-2-3-4- امنیت فرهنگی    64

2-2-3-5- امنیت زیست محیطی         65

2-2-3-6- امنیت سیاسی      66

2-3- فصل سوم: بررسی فرصت ها و راهکارهای مدیریت تنوع قومی در ایران            67

2-3-1- فرصت های ناشی از حضور گروه های قومی متعدد در کشور           67

2-3-1-1- فرصت های ملی  67

2-3-1-1-1- تقویت و یکپارچگی و اتحاد ملی     67

2-3-1-1-2- سرمایه اجتماعی           68

2-3-1-1-3- تقویت مبانی قدرت در داخل         69

2-3-1-1-4- حفاظت و کنترل مرزها   70

2-3-1-2- فرصت های فراملی          72

2-3-1-2-1- فرصت های سیاسی       72

2-3-1-2-2- فرصت های اقتصادی     73

2-3-1-2-3- فرصت های فرهنگی- اجتماعی     75

2-3-2- بررسی راهکارهای اجرایی مدیریت تنوع قومی در ایران     77

2-3-2-1- برنامه های سلبی  77

2-3-2-2- برنامه های ایجابی            78

2-3-2-2-1- توسعه           78

2-3-2-2-2- حوزه فرهنگ   79

2-3-2-2-3- حوزه دین و مذهب         80

2-3-2-2-4- حوزه سیاست   81

2-3-2-2-5- عرصه آموزش و پرورش 81

2-3-2-2-6- عرصه زبان و ادبیات     82

2-3-2-2-7- حوزه اقتصاد    83

2-3-2-2-8- حوزه اجتماعی 83

نتیجه گیری و پیشنهادها       84

نتیجه گیری          85

پیشنهادات و راهکارها         86

منابع و مآخذ         88

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.