دانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی


در حال بارگذاری
10 تیر 1398
word
1
22
327 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

درمحیط پویاي کسب وکار امروزي، نقش انسان و نوع نگاه او می تواند سهم بسزایی درکسب موفقیت ومزیت رقابتی براي هرسازمان داشته باشد با دانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی  در خدمت شما هستیم.

 

دانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی

این فایل دارای 22 صفحه ورد با پیشینه و منابع جدید می باشد.

دانلود مبانی نظری اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی تا کنون تعاریف بسیاری در مورد اشتیاق شغلی مطرح شده است اما هنوز در این زمینه تعریفی که مورد قبول و تأیید همگان باشــد ارائه  نشده است. دلیل این عدم وحدت را این چنین بیان  می‌کند: اشتیاق شــغلی كاركنان، از پارادايم هاي جديد حوزه منابع انساني بوده و به دليل راه های متنوع بهره برداري از آن، تعاريف چندگانه اي را داراســت. اکثر تعاریف اذعان دارند که اشتیاق از منابع شخصی و محیطی نشأت می گیرد. به نظرگیبونز[1] (2006) انگیزش شغلی افراد با استعداد، يك رابطه ي احساسي هوشــي است كه كارمند با شغل، سازمان، مدير و همكارانش وجود داشــته و بر روي تلاش هاي مضاعف او در كارش تأثيرگذار اســت(به نقل از زرگران مقدم، 1390).

بالاین و اسپارو[2] ( 2009) نيز اشــتیاق را يك تفكرمثبت و واقعي دانســته كه به وســيله ي قدرت، فداكاري و جذابيت توصيف مي شود و موجبــات تمايل و رضايت افراد را در اشتياق به انجام كار فراهم مي نمايد.

تراس و همکارانش[3] (2006) اشتیاق را حاصل ايجاد فرصت براي كاركنان و همكارانش در برقراري ارتباط با همكاران و مديران خود مي دانند.توانمندسازي و اشتیاق شغلی می تواند سازمانها را در بهره گیري ازسرمایه ي فکري و افزایش رفتارهاي نوآورانه کارکنان یاري داده و انگیزه آنان را براي ارتباط پایدار و طولانی با سازمان افزایش دهد.

سازمانها بایدشرایطی رافراهم کنندتا علاوه بر حفظ ونگهداري سرمایه هاي انسانی، آنان را به فعالیتهاي نوآورانه تشویق نمایند.امروزه سازمانهایی موفق هستند و می توانند در دنیاي پر رقابت ادامه حیات دهند که توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند.

[1] . Gibbons

[2] . Balain and Sparrow

[3] .Truss & et  al

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.