درس پژوهی علوم پنجم درس جمعیت


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
16 مارس 2023
نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحات
تعداد بازدید
248 بازدید
۵۰,۰۰۰ ریال

درس پژوهی علوم پنجم درس جمعیت

 • فایل ورد قابل ویرایش
 • تعداد صفحات 26
 • دارای ساختار استاندارد با منابع

درس پژوهی علوم پنجم درس جمعیت

 • اعضای گروه درس پژوهی
 • تقدیم
 • تقدیر و تشکر
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • تبین ضرورت و اهمیت موضوع
 • یک دوره درس پژوهی
 • برنامه ریزی درس پژوهشی
 • اهداف کلی
 • هدف درس پژوهی
 • حیطه عاطفی
 • نحوه تقسیم کار : ( تعیین وظایف محوله به افراد گروه )
 • ویژگی های طرح درس ( سناریو )
 • زمان بندي نحوه اجرا
 • چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
 • ارزشیابی تدریس
 • طرح درس
 • راهبرد های ایجاد انگیزه
 • مرحله اول : انتخاب موضوع
 • مرحله دوم :یافتن زمینه مشترک برای بحث
 • مرحله سوم : بیان هدف ها آموزشی
 • مرحله چهارم :هدایت جریان بحث
 • مرحله پنجم :نتیجه گیری واعلام مفاهیم مشترک ومورد توافق
 • تدریس اول
 • *بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
 • جلسه دوم درس پژوهی
 • تعیین امکانات مورد نیاز
 • ارزشیابی تدریس
 • محاسن تدریس
 • معایب تدریس
 • چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
 • روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
 • ارایه گزارش پایانی
 • دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
 • راهبرد فعالیت محور
 • ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
 • چالش های فرا روی گروه
 • روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
 • امکانات مورد نیاز گروه
 • نتایج حاصله
 • فهرست منابع و مآخذ

جمعیت چیست؟

جمعیت مجموعه کاملی از افراد است، خواه آن گروه متشکل از یک ملت باشد یا گروهی از مردم با یک ویژگی مشترک.در آمار ، جامعه مجموعه ای از افراد است که از آنها یک نمونه آماری برای مطالعه استخراج می شود.

درس پژوهی علوم پنجم درس جمعیت

اعضای یک جمعیت اغلب به منابع یکسانی تکیه می کنند، در معرض محدودیت های محیطی مشابهی قرار دارند و به در دسترس بودن سایر اعضا برای تداوم در طول زمان بستگی دارند. دانشمندان یک جمعیت را با بررسی نحوه تعامل افراد در آن جمعیت با یکدیگر و نحوه تعامل کل جمعیت با محیط خود مطالعه می کنند.

بوم شناسان جمعیت به عنوان ابزاری برای مطالعه عینی جمعیت ها، برای توصیف آن جمعیت به مجموعه ای از معیارهای آماری، معروف به پارامترهای جمعیت شناختی، تکیه می کنند.

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.