مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی


در حال بارگذاری
30 تیر 1397
Word
9
33
437 بازدید
۷,۵۰۰ تومان
خرید

در برخی مواقع با سوال خودکارآمدی چیست مواجه می شویم مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی که امروز در سایت مقاله یک بارگذاری شده است به نوعی پاسخ این سوال را می دهد علاوه بر تعریف خودکارآمدی انواع آن نظریه های مربوط به این موضوع و دیگر جنبه های مهم آن را نیز مورد توجه قرار داده است شما می توانید ضمن آشنایی با مشخصات کلی این فایل که در ذیل اشاره شده است جهت آشنایی کامل نسبت به دانلود آن اقدام نمایید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

نوع فایل ورد و دارای 33 صفحه می باشد این فایل دارای منابع، تعاریف با پیشینه داخلی و خارجی است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی

قسمتی از متن

عوامل زيادی بر موفقيت افراد درزندگی مؤثر است. خودکارآمدی به عنوان يک عامل شناختی می تواند به افراد کمک کند و مسير رسيدن به موفقيت را برايشان هموار سازد؛ بنابراين، شناخت اين عامل و راههای تقويت آن برای پيشبرد اهداف در زندگی اهميت فراوان دارد.

توانمندسازي شيوه اي است براي ايجاد روحيه مشاركت در كاركنان از طريق فراينـد دخالـت و واگذاري مسئوليت به آن ها، اين شيوه كاركنان را تشويق مي كند كه در مورد كارهاي خويش، خود تصميم بگيرند و امكان قدرت و مهارت بيشتري بر كار داشـته باشـند . توانمندسـازي بـين قدرت مدير و آزادي عمل كاركنان توازن برقرار مي كند. برمبناي اين تفكـر، بخشـي از قـدرت مديران به كاركنان انتقال مي يابد(خلیلی عراقی ،1388)

خودكارآمدي از نظريه شناخت اجتماعي آلبرت بندورا – روانشناس مشهور – مشتق شـده است كه به باورها، قضاوت هاي افراد به توانايي هاي خود در انجام وظايف، تكاليف و مسـئوليت ها اشاره دارد. نظريه شناخت اجتماعي مبتني برالگوي عملي سه جانبـه رفتـار، محـيط و فـرد مي باشد.خودكارآمدي را به عنوان باورفردي بـه انجـام عمـل مطلـوب دركنارآمـدن بـا موقعيـت مي داند. وي چهار منبع را در تحول اين مفهوم مطرح كرده اسـت  ايـن منـابع شـامل تجـارب تسلط برامور، تجارب مشاهده اي، قانع سازي كلامي ووضعيت فيزيولوژيـك مـي باشـند . طبقـه بندي اين منابع وتأثيرآن ها در افراد براساس اولويت هر منبـع در عملكـرد فرداسـت . پـرورش تجربه تسلط شخصي يكي از منابع تقويت و ايجـاد خودكارآمـدي اسـت كـه بـا توانمندسـازي معلمان و مدیران  ارتباط دارد(بندورا،2007)

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.