دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)

۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش چندگانه گاردنر و تیپ شخصیتی مدیران با فرسودگی شغلی آنان

۴,۴۰۰ تومان
0