دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ

۳۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

خرید و دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)

۳۰,۰۰۰ ریال

دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش چندگانه گاردنر و تیپ شخصیتی مدیران با فرسودگی شغلی آنان

۴۴,۰۰۰ ریال
0