دانلود پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000)

۳۰,۰۰۰ ریال