مبانی نظری سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش

۱۴۰,۰۰۰ ریال

خرید و دانلود پرسشنامه تسهیم دانش

۳۰,۰۰۰ ریال
0