مبانی و مفاهیم نظری سبکهای دلبستگی

مبانی و مفاهیم نظری سبکهای دلبستگی

150,000 ریال
دانلود پاورپوینت در مورد شفافیت اقتصادی

دانلود پاورپوینت در مورد شفافیت اقتصادی

50,000 ریال
پرسشنامه استاندارد در مورد سرمایه فکری

پرسشنامه بومی شده سرمایه فکری بانک

50,000 ریال
دانلود پاورپوینت زندگینامه کریم خان زند

دانلود پاورپوینت زندگینامه کریم خان زند

50,000 ریال

پرسشنامه مقیاس عشق ایسترن بوسترن

30,000 ریال
پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی 13 سوالی

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی ۱۳ سوالی

50,000 ریال
تحقیق کامل در مورد کولین

تحقیق کامل در مورد کولین

50,000 ریال
پاورپوینت کامل جوشکاری و انواع آن

پاورپوینت کامل جوشکاری و انواع آن

50,000 ریال
مقاله جامعه شناسی فساد

مقاله جامعه شناسی فساد

50,000 ریال
مبانی نظری وجدان کاری

مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری

110,000 ریال
0