×

دانلود مبانی نظری در مورد نگرش تربیتی معلمان

۱۷,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سنجش افت تحصیلی دانش آموزان

۵,۰۰۰ تومان

مقاله تکنیک های ایجاد انگیزش شغلی در بین کارکنان با نگاهی به نظریه ها

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سالم زیستی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی و مفاهیم نظری سبکهای دلبستگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت در مورد شفافیت اقتصادی

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بومی شده سرمایه فکری بانک

۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت زندگینامه کریم خان زند

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مقیاس عشق ایسترن بوسترن

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی 13 سوالی

۵,۰۰۰ تومان
0