مبانی نظری باورهای معرفت شناختی


در حال بارگذاری
27 آذر 1397
word
1
21
328 بازدید
۱۱,۰۰۰ تومان
خرید

یکی از موضوعات مهم تحقیقات علمی معرفت شناسی است فایلی که امروز با عنوان مبانی نظری باورهای معرفت شناختی برایتان تهیه و بارگذاری کرده ایم به این مضوع اختصاص دارد که به صورت کامل و جامع در 21 صفحه به موضوع پرداخته است

مبانی نظری باورهای معرفت شناختی

21 صفحه فرمت فایل حاضر  ورد قابل ویرایش است که با منابع و ماخذ تدارک دیده شده است و هم چنین پیشینه ی داخلی و خارجی نیز دارد.

مبانی نظری باورهای معرفت شناختی

تیکه هایی از متن تحقیق

باور هاي معرفت شناختي، به يادگيري سريع موسوم اسـت ( شومر، 1990) كـه بـه باور هـاي فرا گيران درباره سرعت اكتساب دانش اش اره دارد . چنان كه برخي از فرا گيران معتقدنـد يـادگيري بايـد بـه سرعت و در همان وهله نخست رويارو يي با دانش اتفاق افتد. در غير اين صورت، تفحص و تعمق بيـشتر بيهوده است در مقابل، گروهي از فراگيران بر اين باور ند كه يـادگيري فرآينـدي کُنـد و تجمعـي اسـت و ياد گيرنده به تدريج با ممارست و تلاش ، بناي دانش را در ذهن خود مي سازد

ثمره و خضری مقدم(1394) در پژوهشی با عنوان رابطه بین اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی؛ نقش میانجی درگیری تحصیلی  با هدف بررسی نقش میانجی‌گری درگیری تحصیلی در رابطه با اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی انجام گرفت. در این پژوهش از نوع همبستگی، 360 نفر از دانش جویان دختر و پسر دانشکده‌ های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ١٣۹٤ به‌روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد ند.

دو مولفه رویکرد تسلط و اجتناب تسلط، اثرات معنی‌داری بر درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی داشتند. هدف رویکرد تسلط به‌صورت مثبت با درگیری انگیزشی، شناختی و رفتاری رابطه داشت. با افزایش درگیری انگیزشی و شناختی ، خودکارآمدی تحصیلی نیز افزایش می‌یافت. هم چنین شاخص‌ های برازش مدل نشان دادند که مدل مورد نظر از برازش خوبی برخوردار بود.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.