نقش دستگاه‌های pos بانک بر رضایت‌مندی مشتریان بر اساس مدل سروکوال


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
20 نوامبر 2016
نوع فایل
word
حجم فایل
1
تعداد صفحات
116
دسته بندی
تعداد بازدید
1140 بازدید
۹۰,۰۰۰ ریال

پروژه نقش دستگاه‌های pos بانک بر رضایت‌مندی مشتریان بر اساس مدل سروکوال که امروز برایتان بارگذاری شده است فایلی کامل در مورد رضایت و اطمینان خاطر مشتریان بانک از دستگاههای عابر بانک می باشد که در یکی از شهرستانهای کشور با روش پرسشنامه ای و آماری اجرا شده است و در زمینه کار تحقیقی و دانشگاهی شما می تواند به عنوان راهنما یاریگرتان باشد.

پایان نامه بررسی نقش دستگاه‌های pos بانک ملی بر رضایت‌مندی مشتریان بر اساس مدل سروکوال

مختصات کلی

این فایل با فرمت ورد 116 صفحه ای در زمینه دستگاههای عابر بانک و ارزیابی میزان رضایت مشتریان از این دستگاهها نگاشته شده است و  فهرست و منابع دارد و پرسشنامه ی آن در پایان پیوست می باشد

پروژه نقش دستگاه‌های pos بانک بر رضایت‌مندی مشتریان بر اساس مدل سروکوال

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دستگاه‌های pos بانک ملی بر رضایت‌مندی مشتریان بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی شهرستان …….) صورت گرفته است. روش تحقیق، پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان دستگاه‌های pos بانک ملی در شهرستان ……..(1500 نفر) در یک بازه زمانی شش ماهه می‌باشند. در این پژوهش بر اساس جدول مورگان تعداد 305 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس محقق با استفاده از پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات دستگاه های pos بانک ملی، میزان رضایت مشتریان سنجیده شده و نتایج به کمک نرم‌افزار Spss و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل ملموس،قابلیت اطمینان، قدرت پاسخگویی، اعتمادو همدلی بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت دارد و هر یک از این عوامل نقش تعیین‌کننده در پیش‌بینی میزان رضایت مشتریان دارد.

کلیدواژه‌ها

بانک ملی، دستگاه pos، رضایت مشتری، ، مدل سروکوال، عوامل ملموس.

مقدمه

آنچه در شرکت‌های تولیدی یا خدماتی به طور فزاینده‌ای تمایز رقابتی ایجاد می‌کند، همانا پشتیبانی و خدمات مشتری است که در حصول و پیرامون آن است، نه فقط کیفیت خود محصول، با ظهور اقتصاد رقابتی مفاهیمی چون مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، پایه و اساس کسب و کار تلقی شده و سازمانی که بدان بی‌توجه باشد، از صحنه بازار حذف می‌شود (بیکزاد و موسوی،1389).

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.