دانلود مبانی نظری در مورد مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان

۱۱۰,۰۰۰ ریال

دانلود مبانی نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۲۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم محمد که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

۳۵,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی دانش آموزانم را برطرف نمایم؟

۳۳,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم با وجود بیماری اوتیسم با درجه پایین ودرصد هوشی پایین ارتباط برقرار کنم و روی پیشرفت درسی او تاثیر بگذارم؟

۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

۳۰,۰۰۰ ریال

پاورپوینت رابطه بین پیشرفت تحصیلی و IQ

۳۰,۰۰۰ ریال

پاورپوینت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۳۵,۰۰۰ ریال

مبانی نظری اسنادهای علی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

۲۵۰,۰۰۰ ریال

مبانی نظری انگیزه پيشرفت تحصيلي

۸۵,۰۰۰ ریال
0