دانلود مبانی نظری در مورد مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان

۱۱,۰۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۲,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزم محمد که دارای مشکل جسمی بود در پیشرفت تحصیلی کمک کنم؟

۳,۵۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی دانش آموزانم را برطرف نمایم؟

۳,۳۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با وجود بیماری اوتیسم با درجه پایین ودرصد هوشی پایین ارتباط برقرار کنم و روی پیشرفت درسی او تاثیر بگذارم؟

۵,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رابطه بین پیشرفت تحصیلی و IQ

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۳,۵۰۰ تومان

مبانی نظری اسنادهای علی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری انگیزه پيشرفت تحصيلي

۸,۵۰۰ تومان
0