دانلود پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازماني

۵,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000)

۳,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابينز

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی 36 سوالی

۳,۰۰۰ تومان
0