بررسی استعاره ، نماد و اسطوره در غزلیات شیخ فخرالدین عراقی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آرای تربیتی سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

۱۰۰,۰۰۰ ریال

تحلیل بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه نظامی گنجوی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

صناعات بدیعی در بوستـان سعـدی

۷۵,۰۰۰ ریال

مقایسه‌ی سبک شناسانه‌ی حبسیّات مسعود سعد سلمان با حبسیّات خاقانی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

عناصر تراژدي شاهنامه در داستان‌هاي جمشيد و سياوش

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بررسی مفاهیم غنایی در آثار امیر خسرو دهلوی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بررسی بلاغت در اشعار حافظ

۱۰۰,۰۰۰ ریال

تحلیل و مقاسیه ساختاری غزلیات سعدی و انوری

۱۰۰,۰۰۰ ریال
0