نقش دستگاه‌های pos بانک بر رضایت‌مندی مشتریان بر اساس مدل سروکوال

۹۰,۰۰۰ ریال