مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی

۹,۵۰۰ تومان

دانلود مقاله تاثیر مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین ابتدایی

۳,۲۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه مدیریت مشارکتی در مدارس

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت مشارکتی

۳,۵۰۰ تومان
0