دانلود مبانی نظری فرهنگ سازمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری وفاداری سازمانی

۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازماني

۵,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000)

۳,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابينز

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی 36 سوالی

۳,۰۰۰ تومان
0