×

دانلود طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق سلول های پشتیبان

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از فناوری نوین دانش آموزا نم را به علوم پایه چهارم دبستان علاقه مند سازم؟

۳,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود طرح درس علوم چهارم ابتدایی (مخلوط ها)

۲,۰۰۰ تومان

خرید و دانلود طرح درس علوم چهارم ابتدایی با موضوع (آهنربا)

۲,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس علوم پایه هفتم با موضوع (تجربه وتفکر)

۳,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس علوم اول ابتدایی با موضوع (آب ماده ی با ارزش (چرخه آب)

۱,۵۰۰ تومان

دانلود طرح درس علوم پنجم ابتدایی با موضوع (تغییرات مواد)

۳,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس سالانه علوم (پایه چهارم)

۲,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه علوم پایه دوم سرگذشت دانه

۲,۰۰۰ تومان
0