پاورپوینت مـدیران ، سازمـان ها و سیستم های اطلاعاتی

۳۰,۰۰۰ ریال

مقاله مطالعه نیاز سنجی و امکان سنجی توسعه سیستم های اطلاعاتی

۵۰,۰۰۰ ریال
0