تحقیق آموزش مفاهیم ریاضی قبل از دبستان

تحقیق آموزش مفاهیم ریاضی قبل از دبستان

50,000 ریال
بودجه بندی درس ادبیات فارسی پایه نهم

طرح درس سالانه درس ریاضی (دهم انسانی )

18,000 ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال یاد گیری ریاضی را در دانش آموزم در پایه ششم برطرف نمایم؟

30,000 ریال

خرید و دانلود طرح درس سالانه ریاضی پایه دهم (کلیه گرایش ها )

10,000 ریال

دانلود طرح درس ریاضی اول ابتدایی با موضوع کمترین و بیشترین

10,000 ریال

دانلود طرح درس ریاضی پنجم ابتدایی با موضوع (ساده کردن کسر )

10,000 ریال

فرمول های ریاضی (پایه ششم)

رایگان

دانلود درس پژوهی سناریو آموزشی جمع ترکیبی عدد ها(پایه اول)

20,000 ریال
0