اقدام پژوهی چگونه توانستم برنامه پیشگیری از جنگ نرم و آسیب های اجتماعی را با افزایش سطح تفکر معنوی در خوابگاه اجرا کنم ؟

۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود پاورپوینت جنگ نرم

۵۰,۰۰۰ ریال
0