اقدام پژوهی تربیت جنسی کودکان ونوجوانان

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز کم توان ذهنی به نام سعید پایه سوم ابتدایی به درس خواندن

۲۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموز بیش فعال کلاس پنجم ابتدایی محدثه تمرکز کنم؟

۵۵,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم خط دانش آموزم را در پایه سوم ابتدایی بهبود بخشم؟

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه توانستم طرح کیف در مدرسه را در کلاس پنجم دبستان اجرا کنم؟

۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل املا نویسی را در دانش آموزم سارا برطرف سازم ؟

۶۵,۰۰۰ ریال
0