پرسشنامه سنجش افت تحصیلی دانش آموزان

۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی کاهش افت تحصیلی یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

۳,۵۰۰ تومان

گزارش تخصصی برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب

۳,۱۰۰ تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی دانش آموزانم را برطرف نمایم؟

۳,۳۰۰ تومان

تحقیق رایگان بررسی افت تحصیلی دانش آموزان حاشیه شهر

رایگان
0