پرسشنامه سنجش افت تحصیلی دانش آموزان

۵۰,۰۰۰ ریال

گزارش تخصصی کاهش افت تحصیلی یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

۳۵,۰۰۰ ریال

گزارش تخصصی برطرف سازی افت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم با روش های مناسب

۳۱,۰۰۰ ریال

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه

۵۰,۰۰۰ ریال

اقدام پژوهی چگونه با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی دانش آموزانم را برطرف نمایم؟

۳۳,۰۰۰ ریال

تحقیق رایگان بررسی افت تحصیلی دانش آموزان حاشیه شهر

رایگان
0