دانلود پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای

۳,۰۰۰ تومان

دانلود مبانی نظری اضطراب و افسردگی

۱۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS

۵,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم با ورزش کردن اضطراب دانش آموزانم را رفع کنم؟

۴,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم اضطراب دانش آموزم را با بازی درمانی کاهش دهم ؟

۶,۰۰۰ تومان
0