مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

250,000 ریال

دانلود مقاله بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی (با ترجمه)

30,000 ریال
0