مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دانلود مقاله بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی (با ترجمه)

۳۰,۰۰۰ ریال
0