خرید و دانلود مقاله ژئوشیمی رسوبات رودخانه میرآباد با نگرشی ویژه برآلودگی فلزات سنگین


در حال بارگذاری
10 آذر 1395
566 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

خرید و دانلود مقاله ژئوشیمی رسوبات رودخانه میرآباد با نگرشی ویژه برآلودگی فلزات سنگین

خرید و دانلود مقاله ژئوشیمی رسوبات رودخانه میرآباد با نگرشی ویژه برآلودگی فلزات سنگین

مقاله ژئوشیمی رسوبات رودخانه میرآباد با نگرشی ویژه برآلودگی فلزات سنگین

چکیده:

در این مقاله به بررسی غلظت فلزات سنگین وارزیابی آلودگی در رسوبات رودخانه میرآباد پرداخته شده است.رودخانه میرآباد،سنگ هایی با ماهیت افیولیتی را در بر دارد که غنی از فلزات سنگین هستند .با توجه به این نکته که این رودخانه به سمت شهر نوک آباد در سیلابهای فصلی رسوباتی راحمل  می کنداز نظر انتقال آلودگی فلزات سنگین حایزاهمیت است .به منظور تعیین اختصاصات ژئوشیمی ورسوب شناسی رودخانه میر آباد ،رسوبات کانال رودخانه ونحوه توزیع وپراکنش فلزات سنگین در این رودخانه مورد مطالعه قرار گرفته  است .تعداد 10 نمونه رسوب از قسمت های مختلف کانال برداشت شده است.جهت بررسی مشخصه های رسوبات ،آزمایشاتی از قبیل دانه بندی،هیدرومتری،PH(تعیین اسیدیته خاک )،LOI(میزان مواد آلی که بر اثر حرارت دادن از بین می روند).بر روی رسوبات انجام داده شد .خصوصیات بافتی رسوبات رودخانه میر آباد نشان داده است که این رسوبات دارای جور شدگی بد تا بسیار بد می باشد .میانگین اندازه ذرات ،افزایش نمایی غیر پیوسته رانشان می دهد که می تواند ناشی از ورود رسوبات کانال های فرعی به درون کانال اصلی ویا فرسایش کناری باشد .کج شدگی رسوبات عمدتامنفی است واکثرانمونه ها کج شدگی به سمت ذرات دانه درشت را نشان می دهند ،که در محیط رودخانه امری طبیعی است.باتوجه به ضریب غنی شدگی و اندیس تجمع زمین ،رسوبات رودخانه به عناصر و فلزات سنگین آلودگی زیادی نشان نمی دهند و غالبا نتایج بدست آمده در محدوده غیر آلوده قرار گرفته اند .

واژه های کلیدی:

رودخانه میر آباد،فلزات سنگین ،آلودگی زیست محیطی ،رسوب شناسی،ژئوشیمی،مشخصات بافتی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.