مقاله رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی


در حال بارگذاری
11 آبان 1395
672 بازدید
۱,۸۰۰ تومان
خرید

مقاله رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

مقاله رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه ی پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

چکیده

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی خودکارآمدی در ابعاد پنج گانه ی خود تنظیمی ، خودباوری ، خود رهبری، خودسنجی و خود تهییجی با انگیزه ی پیش رفت در دانش آموزان دختر بود. روش: روش پژوهش همبستگی و نمونه گیری به روش تصادفی چند مرحله ای بود . به این منظور 340 نفر از دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر زاهدان انتخاب و به آزمون خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت هرمنس (1970) پاسخ دادند. داده های  پژوهش با روش رگرسیون چند متغیره تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد خودکارآمدی در چهار بعد خود رهبری ، خود تنظیمی ، خود تهییجی و خودباوری با انگیزه پیشرفت رابطه ای مشاهده نشد.

نتیجه گیری : با توجه به این که خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت ارتباط دارد، می توان با افزایش خودکارآمدی از طریق اعمال روش های مناسب تربیتی و غنی  کردن محیط پرورشی ، انگیزه پیشرفت را ارتقا داد.

کلید واژه: انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی ، دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

مقدمه

انگیزش متغیری فرضی است که روان شناسان تربیتی بود و نبود و درجات آن را در دانش آموزان از راه مشاهده ی رفتار و یا نمرات درسی در فضای آموزشی استنباط می کنند (ریو   ،2005). منظور از انگیزه پیشرفت میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت هایی است که موفقیت در آن ها به کوشش و توانایی شخص وابسته است(اسلاوین ،2006؛ترجمه:سید محمدی ،1385). پیازه یکی از طرفداران روان شناسی تحولی،منعقد است که تغییرات در تحول شناهتی تدریجی است و هرگز ناگهانی اتفاق  نمی افتد (شریفی درآمدی 1380)

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.