دانلود مقاله رابطه سبك هاي يادگيري با الگوي تدريس انطباقي


در حال بارگذاری
21 فروردین 1396
544 بازدید
۲,۵۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله رابطه سبك هاي يادگيري با الگوي تدريس انطباقي

دانلود مقاله رابطه سبك هاي يادگيري با الگوي تدريس انطباقي

چكيده

شناسايي سبك هاي يادگيري دانش آموزان و ايجاد سازگاري و انطباق الگوهاي تدريس با سبك هاي يادگيري فراگيران داراي نقش اهميت فراواني در اثر بخشي فرايندهاي تدريس و يادگيري در نظام آموزشي است . بنابراين هدف اصلي اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه سبك هاي يادگيري دانش آموزان با الگوي تدريس انطباقي است . جامعه آماري اين پژوهش را تمامي دانش آموزان مقطع دبيرستان رشته رياضي فيزيك شهر زاهدان در سال تحصيلي 93-92 تشكيل مي دهد . از ميان اين دانش آموزان 205 نفر با توجه به جدول كرجسي و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند . از اين تعداد 60 نفردختر و 145 نفر پسر كه با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند . براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه سبك يادگيري كلوپ و پرسش نامه الگوي تدريس انطباقي استفاده شد . داده هاي پژوهش با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي ( روش مورد تجزيه و تحليل قرارspss همبستگي پيرسون و روش تحليل رگريسون )و با كمك نرم افزارگرفت . نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بين تمام سبك هاي يادگيري با الگوي تدريس انطباقي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و سبك يادگيري همگرا به عنوان قوي ترين عامل در پيش بيني الگوي تدريس انطباقي بود .

واژگان كليدي :سبك هاي يادگيري ، الگوي تدريس انطباقي ، الگوي تدريس

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.